А, не! Сега ќе спиеш, а ќе си играш подоцна!

Во куќата треба да се знае ред, за и мајката да може да одмори КАКО ЧОВЕК :).