А сега јас сум на ред!

Еј, зошто избега! И јас сакам малку да поиграм со тебе!