А ти што му рече?

Другарот е љубопитен што е толку поинтересен компјутерот од дружењето со него.