Африканци играат друштвена игра: „Кој е најголем плачко?“

Оној што прв ќе се откаже губи, но сите се упорни.