Африканскиот Рамбо си остана без шлем, а за влакно ќе останеше и без глава

Го збуни звукот од другиот ракетен фрлач и помисли дека завршила работата.