Ах деца, деца!

Обратете внимание на малиот кој му се прикраде од мртов агол.