Аха, значи за тоа служеле хавербордите

Ајде сега баба ти нека ти рече дека тоа на нозете е најбесмислената направа што ја видела.