Ахмед руши ѕид како да нема што да изгуби

Ниту трошка страв, ниту трошка мозок во главата!