Ајде бе брат, мрдни! Ќе те згази некој!

Ретка форма на другарство меѓу две животни од различен вид.