Ајде брат качи се, ќе те префрлам до дома

Ова го направи намерно, тамн во вирчето, затоа што знае каков лутко му е другарот.