Ајде мала помош ако може: Која раса е кучето?

Истрагата е од клучно значење, ако вие не знаете, препратете му го проблемот на некој другар што се разбира.