Ајде Нате, излези од колата!

А Наталија само седи внатре и не сака да излезе. На крај господинот ја убеди.