Ако денот по утрото се познава, некоја жена во иднина ќе си има големи проблеми со овој маж

Млеко не сака да пие, затоа што не е девојче, туку маж :).