Ако не знаеш да пукаш, играј!

Овој танц никогаш нема да го заборави.