Ако отидеш на одмор во лето и го оставиш прозорецот отворен

Веројатно во станот имало храна, штом се случила ваква катастрофа.