Ако погодиш каде е портокалот, ќе ти дадам 100 евра!

На стариот Арап не му е јасно што се случува а гледа внимателно да не случајно човекот набрзина го менува портокалот од една чаша во друга.