Ако повторно има карантин, овој човек е подготвен

Нема повеќе некој да го фаќа неспремен со залихи…