Ако сакаш да снимиш оригинално видео, направи го тоа на дрвеното пристаниште на езерото

Добро е што денешните телефони се прилично квалитетно направени, па чудово воопшто не ни престана да работи.