Ако сакате трева во Австрија не ви треба дилер, туку автомат

Македонија е малку назад во оваа област, иако покажуваме амбиции.