Ако татко ти е спортски новинар и мора да работи од дома

Девојчето има еден куп домашни за пишување, а тато мора да работи :).