Ако ти е мил животот, подобро вози некое време со 1 км/час!

Застој на патот за кој луѓе би платителе илјадници евра да го видат од блиску.