Ако ти се вежба и дома има услови за тоа, погледнете ја девојката на пример!

Но проблемот не е само желбата, туку и можностите.