Ако твојата адреса се појави на интернет, во описот на видео во кое удираш куче

Вака треба и за оние кои уништуваат човечки животи, не само за оние кои се бездушни спрема животните.