Ало шефе, ќе дојдеме на работа со автобус, откако ќе престане дождот

Дождот престанал, колегите чекаат автобус, но автобусот никаде го нема. Кој знае зошто?