Американски начин за изразување бес на патот

Секој се моли да не налета на ваква будала.