Американското семејство има сериозни проблеми со лизгавиот под на влезот од нивната куќа

Прво жената го пушти алармот, за потоа и мажот да го снајде истата ако не и поголема мака.