Анимирана оптичка илузија која го збунува вашиот мозок

После кратко гледање веќе не ти е јасно што е напред а што позади.