Апаратот за пуштање течен сапун со сензор се зафркава со хигиеничарката

Но, ја погрешил личноста со која ќе си игра играчки.