Апсолутно романтично: Комшијата ја снима новата комшивка на терасата

Но, не очекуваше комшивката на ваков романтичен начин да јаде „посебна“ салама :).