Архитекти кои се премногу креативни, но не и добри логичари

Архитектурата, како и другите дисциплини, е уметност затоа што бара голема креативност и имагинација. Меѓутоа, понекогаш, дизајните на одредени конструкции ги надминуваат сите претходни граници и стануваат навистина уникатни парчиња благодарение на нивната убавина и функционалност. Или завршуваат како чудна мешавина на оригиналност (на некој начин) и недостаток на логика.