Астронаутите би можеле да живеат во тунели направени од лава на Марс

Научниците веќе долго време се прашуваат како би можеле да живееме во други атмосфери. Барем на Марс, одговорот може да биде мрежа од големи подземни тунели од милениуми на вулканизам со висок интензитет.

Овие лава цевки, како што се познати, остануваат по брзите изливи на лава низ земјата на Марс. На Земјата, тие би биле многу помали или уништени од гравитацијата.

Како ваквите тунели можат да ги заштитат астронаутите? Астрофизичарот и ветеранот Антонио Париз го водеше ова истражување од почеток. Париз и неговиот тим поминале низ неколку интердисциплинарни фази во идентификувањето на тунелите од лава.

Прво, тој избра специфично место на Марс, Hellas Planitia, име што значи „грчка рамнина“. Овој дел од Марс се доживува помалку космичко и сончево зрачење од поголемиот дел од површината на планетата, а Париз вели дека засолнувањето на астронаутите во длабоките лава цевки може да ја намали нивната изложеност уште повеќе – во клучна зона на опстанок. Со избирање на најмалку озрачената физичка карактеристика и најмалку озрачената локација, Париз го зголеми ефектот што го засилува намаленото зрачење и на двете.

Зрачењето од вселената е една од неколкуте клучни пречки во целите на човештвото да одат понатаму во вселената. Изложеноста на патување до Марс е доволна што некои истражувачи размислуваат за нуклеарни мотори, тврдејќи дека пократката изложеност на нуклеарно зрачење е сè уште подобра од многу подолгата изложеност на космичко зрачење.

Може ли цевките од лава да бидат нашиот билет за долгорочно живеалиште на Марс? „Покрај тоа, потенцијалните лава цевки можат да послужат како важни локации за директно набудување и проучување на марсовата геологија и геоморфологија, како и потенцијално откривање на какви било докази за развој на микробиолошкиот живот во историјата на Марс“, заклучува Париз.