Автобусот има многу јака клима

Појака не можеше да биде.