Автоматизација на работата: Рачна количка со моторче

Кој има во главата, не работи напорно туку мисли, мисли и смислува некое вакво решение.