Автоматизирано ронење на пченка, неколку нивоа погоре од она на што сме навикнале

Човекот не сака ни да дискутира за старата „автоматизација“ тој има изум и не се плаши да го искористи.