Автомеханичарот изведе двојно спасување на шампионски начин

Брзото мислење и снаоѓање во непозната ситуација е знак за висок коефициент на интелигенција. Тоа всушност е и дефиницијата.