Автомеханичарот на денот сам си менува гума, но се најде во една прилично безизлезна ситуација

Ем боли, ем никако не може да си ја ослободи раката, за да побара чаре.