Автомобил од 1988 година кој бил целосно подготвен за иднината

Во Македонија и во 2021 година се возат автомобили кои немаат вакви можности.