Автомобил во Калифорнија направи филмски скок

Само да се види вакво нешто е доволно жестоко.