Автомобилот им го зададе последниот удар на луѓето кои го расклопиле дел по дел

Неочекувано смешна ситуација.