Автомобилот му пријде на камионот од слепа точка и сакаше да се вклучи во сообраќајот пред него

Којзнае дали воопшто го забележа или само слушна звук и продолжи напред со чудење.