Бабата и касиерот (виц)

На касата во голем супермаркет, добро дотерана баба…
Момчето, млад, згоден касиер:
– Во готово ли ќе плаќате?
– Е, да! Веќе сум стара за во натура…