Бабата и внуката (виц)

Баба ја прашува внуката:
– Што јадеш?
– Тоа е екстази, бабо!
– Гледам дека е екстази, ама зошто така без леб?!