Бабата не сакала да плати за тамвај, но сепак има идеја како да се превезе

Бабата се вратила во младите денови и како права хулиганка сака да се вози бесплатно од надвор на трамвајот.