Бабата одвај оди, но секој ден патува со воз и си има своја техника на качување

Наместо секој ден да моли некој да ѝ помогне, таа си измислила многу едноставна техника со кофа.