Багер поминува река преку импровизиран мост

Добро е што на учесниците во акцијата добро им оди физиката :).