Багер влече автомобил што заглавил во снегот поради летните гуми

Тоа што заглавил е помал проблем. Поголем е тоа што и кочниците не му работат заради истата причина.