Багерот му одржа лекција на упорниот автомобил

Како да му кажа: „Немој мали не се дирај!“