Баксуз со автомобил и тракторот на патот

Кога човек е баксуз ќе го погоди моментот во кој да помине покрај тракторот.