Барегот е исто така и одлична шлеп служба

Го извади колегата со камионот од тесно.