Бебето е бунтовник од мали нозе

Евентуално ќе биде добар алпинист од него.